Panosta yrityskulttuurin kehittymiseen

Yrityskulttuuri on liima, joka pitää tiimisi koossa. Se luo työntekijöille yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä motivoi heitä toimimaan yhdessä motivoituneesti yhteisiä päämääriä kohti. Vahva työyhteisö on toimivan yritystoiminnan tärkein kivijalka ja yrityskulttuuri sen laastia.

Vahva yrityskulttuuri on merkittävä erottava tekijä siinä, mitkä yritykset hädin tuskin selviytyvät verovuodesta ja mitkä menestyvät loistokkaasti. Paras tapa rakentaa vahva yrityskulttuuri on kiinnittää huomiota palautteeseen, jota saa työntekijöiltä päivittäin suoraan ja epäsuoraan. Seuraavaksi jaan vinkkejä, joiden avulla voit käyttää palautetta tavalla, joka parantaa liiketoimintaa:

Kuuntele

Jos olet kiinnostunut tietämään mikä toimii ja mikä ei, sinun tulee kysyä sitä suoraan työntekijöiltä. Anonyymi kysely on yksi tapa selvittää näitä asioita: voit kysyä kysymyksiä, jotka koskevat tiettyä aspekteja työpaikalla lomatoiveista kahvihuoneen käytäntöihin. Voit myös keskustella suoraan työntekijöiden kanssa järjestämällä tapaamisia tai epävirallisia kahvihetkiä työntekijöiden kanssa lounaan tai kahvin merkeissä. Tällä tavalla saat ajankohtaista palautetta siitä, mikä toimi ja mitä muutoksia tulee tehdä, jotta liiketoiminta kehittyisi työntekijöitä tukevalla tavalla.

-lg!084o

Aseta tavoitteita

Yrityksesi tavoitteiden tulisi olla linjassa sen työntekijöiden tavoitteiden kanssa. Aseta siis selkeät tavoitteet sille, miltä menestys näyttää sekä työntekijä- että tiimikohtaisesti. Muista asettaa selkeät seurantaohjelma, jolla menestystä mitataan ja tarkkaillaan päivä- ja viikkotasolla. Tämä auttaa työntekijöitä motivoitumaan tavoitteita kohti.

Rohkaise palautteen antamiseen

Ihmisillä on aina mielipiteitä yrityksesi toiminnasta ja siitä, miten sinun yrityksen johtajana tulisi kehittää sitä. Älä pelkää mielipiteitä, vaan rohkaise työntekijöitä kertomaan niitä sen sijaan! Voit yllättyä siitä, millaisia asioita työntekijäsi nostavat esille positiivisina tai negatiivisina: pienet, johdolle näkymättömät asiat voivat olla työtekijöiden arjessa merkittäviä hidasteita päivittäisten tehtävien hoitamiselle.